Charakterystyka studiów edukacji wczesnoszkolnej języka angielskiego – studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna Kraków.

W ostatnim czasie wśród kierunków najchętniej wybieranych przez przyszłych studentów znacząco wysunął się język angielski w edukacji wczesnoszkolnej, popularność tego kierunku wzięła się z dużego zainteresowania rodziców nauką ich pociech języków obcych już w najwcześniejszych latach szkolnych. Na uczelniach w dużych miastach studenckich takich jak Kraków spotykane są studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna w wielu wariantach. Oto specyfika i charakteryzacja kierunku język angielski w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim – studia podyplomowe:
Studia podyplomowe trwają 3 semestry. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym, lub niestacjonarnym weekendowym.
Na studia mogą zgłosić się osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, znające język angielski na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym.
Studenci, którzy ukończą zajęcia nabędą umiejętności takie jak: wiedza ogólna, kierunkowa i specjalistyczna w danej specjalności, a także umiejętności praktyczne w edukacji wczesnoszkolnej języka angielskiego pozwalające na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w klasach I-III.