Studia języka angielskiego w edukacji najmłodszych dzieci – edukacja wczesnoszkolna Kraków. Studia podyplomowe język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

Badania naukowe dowiodły, że edukacja wczesnoszkolna dzieci w zakresie nauki języków obcych przynosi ciekawe rezultaty, gdyż dzieci okazały się niezwykle chłonne jeżeli chodzi o uczenie się języków obcych. Z tego też powodu na wielu uczelniach w dużych studenckich miastach jak na przykład Kraków pojawiły się studia podyplomowe język angielski w edukacji wczesnoszkolnej przygotowujące studentów do nauki języka angielskiego dzieci w przedszkolach i najmłodszych klasach szkoły podstawowej.

 

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku kształcenia dowiedz się jakimi zagadnieniami, poza samym językiem zajmują się studenci na tego typu kierunkach. W całym procesie jakim jest edukacja wczesnoszkolna języków obcych bardzo duży nacisk kładzie się na naukę języków jako formę interesującej zabawy. Osoba chcąca zostać pedagogiem w jakiejkolwiek dziedzinie pracy z dziećmi powinna zapoznać się z rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym obejmującym takie elementy jak: rozwój umysłowy dziecka w danym wieku, jego rozwój fizyczny, a także rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w danym zakresie wiekowym.