Grono pedagogiczne przychylne fiszkom językowym, m. in. takim jak: Simple Words

Grono akademicko-nauczycielskie w swoich opiniach o fiszkach

Wielu renomowanych wykładowców akademickich oraz nauczycieli w szkołach zalecają używanie fiszek, jako narzędzie wspomagające w regularnej nauce języków obcych.

Często preferują oni swoim słuchaczom (studentom) oraz uczniom korzystanie z takich nowoczesnych dodatkowych pomocy dydaktycznych. Często fiszki
Simple Words opinie pisane są z punktu widzenia nie tyle, ile początkującego użytkownika, a bardziej oczami nauczyciela, czyli osoby mającej wykształcenie pedagogiczne i pracującej czynnie w oświacie szkolnej. Bez na to, czy publicznej, czy też prywatnej.

Lingwiści tez używają fiszek słownych

Zresztą wielu lingwistów w swoim fachu często wspomaga, posługując się już gotowymi fiszkami słownymi z języków obcych. Widać to m. in. dość często też na autorskich materiałach video prowadzonych przez nich, chociażby na portalach społecznościowych lub eventach video, transmitowanych na żywo w Internecie.
Z reguły produkt Simple Words opinie o nim, udzielone przez lingwistów na kanwach internetowych są w dziewięćdziesięciu kilku proc. pozytywne, Zawierają nawet niekiedy małe własne- autorskie wskazówki dawane przez samych lingwistów na temat korzystania z produktu o nazwie Simple Words w sposób jeszcze skuteczniejszy oraz efektywniejszy. Tym samym wg ich sugestii- ma to potęgować jeszcze bardziej osiągnięte/ uzyskane postępy w indywidualnej lub grupowej nauce języka obcego w czasie korzystania z kursu cyfrowego, Kursu dostępnego na różne urządzenia cyfrowe, w tym przenośne, inaczej nazywane urządzenia mobilne, czyli tablety, smartphone i inne.