REKRUTACJA 2018/2019


 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych  przez Gminę i Miasto Mirosławiec

 

INFORMUJĘ ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW

O  ZAPISACH DZIECI

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Lotników Polskich w Mirosławcu

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy złożyć

w sekretariacie szkoły w terminie:

od 26 marca 2018 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

                                                                                                              Krystyna Górniak

                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich

                                                                                                           w Mirosławcu

LIBRUS SYNERGIA